Actions
  • shareshare
  • link
  • cite
  • add
add
auto_awesome_motion View all 2 versions
Other research product . Other ORP type . 2015

Litteratursökning med exempel på sökdokumentation

Johansson, Elisabeth;
Open Access
Swedish
Published: 01 Jan 2015
Publisher: Umeå universitet, Umeå universitetsbibliotek (UB)
Country: Sweden
Subjects

sökdokumentation, söktabell, sökhistorik, PICO, sökord, sökprocessen, sökmetod, informationssökning, litteraturstudie, litteraturöversikt, litteratursökning, evidensbaserad vård, evidensbaserad fysioterapi, evidensbaserad medicin, Information Studies, Biblioteks- och informationsvetenskap

Related Organizations
moresidebar