Actions
  • shareshare
  • link
  • cite
  • add
add
auto_awesome_motion View all 2 versions
Other research product . Other ORP type . 2013

Kommunikationsförmåga i matematiklärandet

Popov, Oleg; Ödmark, Krister;
Open Access
Swedish
Published: 01 Jan 2013
Publisher: Umeå universitet, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik
Country: Sweden
Abstract

Kommunikation är ett område man sedan länge intresserat sig för inom matematikdidaktik. Det handlar inte bara om att lära sig ett matematiskt innehåll genom att kommunicera utan att lära sig kommunicera matematiskt. Syftet med denna artikel är att belysa kommunikationsförmåga och dess roll i lärande av matematik. Artikeln riktar sig i första hand till gymnasielärare i matematik. Ingår i matematiklyftets modul "undervisa matematik utifrån förmågorna" http://matematiklyftet.skolverket.se matematiklyftet

Subjects

gymnasieskolan, förmågor, matematiklärare, undervisning, Didactics, Didaktik

Related Organizations
moresidebar