Actions
  • shareshare
  • link
  • cite
  • add
add
auto_awesome_motion View all 2 versions
Other research product . Other ORP type . 2013

Förmågorna i utveckling och relevansförmågan

Popov, Oleg; Ödmark, Krister;
Open Access
Swedish
Published: 01 Jan 2013
Publisher: Umeå universitet, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik
Country: Sweden
Abstract

Matematiska förmågorna är inte statiska utan det är utvecklingen som kännetecknar deras innersta egenskap och alla förmågor hos elever har potential att utvecklas. Kriterierna för olika nivåer i utvecklingen av förmågor måste synliggöras för eleverna och tillämpas i det dagliga arbetet i klassrummet. Utvecklingen av relevansförmåga kan också ses som ett resultat av utveckling av alla andra förmågor. På så sätt kan relevansförmåga tolkas som ett kumulativt resultat av övriga förmågor tillämpad på en konkret utommatematisk kontext. Artikeln riktar sig i första hand till blivande och verksamma gymnasielärare i matematik. Baserat på artiklar som ingår i matematiklyftets modul "undervisa matematik utifrån förmågorna" http://matematiklyftet.skolverket.se matematiklyftet

Subjects

gymnasieskolan, förmågor, matematiklärare, undervisning, Didactics, Didaktik

Related Organizations
moresidebar