Actions
  • shareshare
  • link
  • cite
  • add
add
Other research product . 2022

Sofies life - A critical psychological examination of Sofies' life with OCD: A critical psychological examination of Sofies' life with OCD

Danberg, Nanna Falkvard; Engelhardt, Julie; Mathiesen, Samantha; Olsen, Iben Grønbech;
Open Access   Danish  
Published: 01 Jan 2022
Publisher: Roskilde Universitet
Country: Denmark
Abstract
This paper aims at exploring the everyday life and how it is affected by obsessive compulsive disorder (OCD), specifically the fear of germs and illness. In development of the project, we focused on four objective categories regarding everyday life: everyday chores, social relations, work, and the corona pandemic. The project has a critical psychological point of view throughout and will be based primarily on theories from said field as well the analysis of two interviews. Given the chosen theoretical perspective the interviews aim at receiving a detailed description of the conduct of everyday life, of a person with OCD, as well as associated feelings. The paper concludes that OCD does in fact influence the individuals’ conditions in everyday life although primarily regarding everyday chores, social relations, and work. Subsequently, it concludes that the corona pandemic was not as influential as first speculated.
Dette projekt har til formål at udforske hverdagen hos et individ der er diagnosticeret med OCD, og dertil hvordan handlinger, følelser og tanker begrundes ift. det levede liv. Udviklingen af projektet fokuser vi på fire objektive kategorier vedrørende hverdagen: hverdagens gøremål, sociale relationer, arbejde og coronapandemien. Projektet har hele vejen igennem et kritisk psykologisk synspunkt og vil primært være baseret på teorier fra nævnte felt samt en analyse af to foretagede interviews. På baggrund af det valgte teoretiske perspektiv sigter interviewene mod at modtage en detaljeret beskrivelse af adfærden i hverdagen, af en person med OCD, samt tilhørende følelser. I projektet konkluderes det, at OCD påvirker individets vilkår i hverdagen, dog primært hvad angår hverdagens gøremål, sociale relationer og arbejde. Efterfølgende konkluderes der, at coronapandemien ikke var så indflydelsesrig som først antaget.
Subjects

livsførelse, OCD, kritisk psykologi

Related Organizations