Actions
  • shareshare
  • link
  • cite
  • add
add
auto_awesome_motion View all 4 versions
Other research product . Other ORP type . 2017

Uwolnić poetów

Kostera, Monika; Kociatkiewicz, Jerzy;
Polish
Published: 14 Nov 2017
Publisher: HAL CCSD
Country: France
Abstract

Wśród wielu rzeczy, których możemy dowiedzieć się od Williama Blake’a, angielskiego mistyka, poety i malarza z przełomu XVIII i XIX wieku, na szczególną uwagę zasługuje jego wizja artysty w działaniu. Dla Blake’a pisanie i wszelka twórczość to akt łaski, efekt kontaktu z czymś większym od nas, z wizjami, które jednocześnie rozjaśniają i upajają.

Subjects

[SHS.GESTION]Humanities and Social Sciences/Business administration, [SHS.SOCIO]Humanities and Social Sciences/Sociology

Related Organizations
moresidebar