research product . 2021

Türkiye turizminin uluslararası rekabetçiliği Dünya Ekonomik Forumu Seyahat ve Turizm Rekabetçilik Endeksi’nde Türkiye’nin görünümü

Sakal, Halil Burak;
Open Access Turkish
  • Published: 01 Jan 2021
  • Publisher: Kapadokya Üniversitesi
  • Country: Turkey
Abstract
Türkiye’nin 2019 yılında güncellenen 2023 yılı turizm stratejisi, tanıtım, ulaştırma, turizmde istihdam edilen insan kaynağı, ürün çeşitlendirme, yeni odak pazarlara yönelme, konaklama kapasitesi ve kalitesinin artırılması gibi politika önceliklerinin yanı sıra Türkiye turizminin sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması ve Türkiye turizminin uluslararası rekabetçiliğinin artırılması konularına ağırlık veren bir yapıya sahiptir. Seyahat ve Turizm Rekabetçilik Endeksi’nde (Travel and Tourism Competitiveness Index, TTCI) 2017 yılında 44. sırada yer alan Türkiye, 2019 yılında yayımlanan endekste 43. sıraya yükselmiştir. Diğer taraftan dünyanın turizm bakımından en ç...
Subjects
free text keywords: turizm rekabetçiliği, Seyahat ve Turizm Rekabetçilik Endeksi, Dünya Ekonomik Forumu, turizm, Akdeniz Çanağı
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue