research product . 2020

Beta Talasemili hastalarda osteoporoz ve osteoporoz tedavisinde zoledronik asit kullanımı

Evren, Mehtap;
Open Access Turkish
  • Published: 30 Jan 2020
  • Publisher: Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi
  • Country: Turkey
Abstract
TEZ5426 Tez (Uzmanlık) -- Çukurova Üniversitesi, Adana, 2005. Kaynakça (s. 68-72) var. vii, 73 s. ; 29 cm. Osteoporoz, uygun transfüzyon ve demir şelasyon tedavisi alan talasemi major hastalarında bile önemli bir morbidite nedeni olmaya devam etmektedir. Bozulmuş osteoblastik fonksiyon ve artmış osteoklastik aktivite, talasemi major hastalarında görülen osteoporoza katkıda bulunan en olası mekanizmalar arasındadır. Bu çalışmanın amacı talasemideki osteoporozda zoledronik asitin etkisini araştırmaktır. Beta talasemi ve osteoporozu olan 38 hastada tedavinin kemik döngüsüne ilişkin biyokimyasal parametreler ve kemik mineral dansitesi (KMD) üzerine etkisi çalışılmış...
Subjects
free text keywords: IGF-I, osteoporoz, talasemi, zoledronik asit, IGF-I, osteoporosis, thalassemia, zoledronic asit
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue