research product . 2020

Spontan subaraknoid kanama ve sonrası gelişen vazospazm ve geç ikemik defisitte serum ve beyın omurilik sıvısında sitokin düzeylerinini araştırılması

Yılmaz, Derviş Mansuri;
Open Access Turkish
  • Published: 30 Jan 2020
  • Publisher: Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi
  • Country: Turkey
Abstract
TEZ5424 Tez (Uzmanlık) -- Çukurova Üniversitesi, Adana, 2005. Kaynakça (s. 53-59) var. vii, 60 s. : res. ; 29 cm. Vazospazm, Subaraknoid Kanama (SAK) Sonrası, ortaya çıkan beyin vasküler agacının daralması olarak tanımlanabilir. Serebral vazospazmın patogenezi net olarak anlaşılamamıştır. SAK sonrası gelişen vazospazm oluşumundan bir çok faktör sorumlu tutulmuştur. Bu faktörlerden birisi de immünoreaktif süreçtir. Biz bu çalışmamızda SAK ve sonrası hastaların, nörolojik muayenelerini, Bilgisayarlı Beyin Tomografisi'nde (BBT), tespit edilen kan miktarını ve sitokinlerin, özellikle de IL-6 ve IL-8'in beyin omurilik sıvısı (BOS) ve Serumdaki düzeylerini, gelişen se...
Subjects
free text keywords: Stokinler, Subaraknoid Kanama, Vazospazm, Cytokine, Subarachnoid hemorrahage, Vasospasm
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue