research product . 2020

Yenidoğan döneminde konjenital kalp hastalığı nedeniyle ameliyat edilmiş hastalarda mortalite ve morbiditenin değerlendirilmesi

Tanrıkulu, Maide;
Open Access Turkish
  • Published: 01 Jan 2020
  • Publisher: Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi
  • Country: Turkey
Abstract
TEZ12901 Tez (Uzmanlık) -- Çukurova Üniversitesi, Adana, 2020. Kaynakça (s. 83-91) var. VIII, 93 s. :_res. (bzs. rnk.), tablo ;_29 cm. Amaç: En sık görülen konjenital anomali olan konjenital kalp hastalıkları, perinatal ve infantil ölümlerin en sık nedenlerindendir. Yenidoğan döneminde dahi yapılabilen müdahaleler ile konjenital kalp hastalıklarında sağ kalım artmıştır. Hastane morbiditeleri ve nörogelişimsel gecikme önlenmesi gereken önemli sorunlardır. Bu çalışmada yenidoğan döneminde konjenital kalp hastalığı nedeniyle ameliyat edilmiş hastalarda mortalite, hastane morbiditesi ve nörogelişimsel durum değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Çukurova ...
Subjects
free text keywords: Konjenital kalp hastalıkları, yenidoğan kardiyak cerrahi, mortalite, morbidite, nörogelişimsel düzey, Congenital heart diseases, neonatal congenital heart surgery, mortality, morbidity, neurodevelopment
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue