Powered by OpenAIRE graph
Found an issue? Give us feedback
image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Ege University Insti...arrow_drop_down
image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
addClaim

This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

You have already added 0 works in your ORCID record related to the merged Research product.
addClaim

This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

You have already added 0 works in your ORCID record related to the merged Research product.

Fusarium oxysporum f.sp. melonis' in floresent pseudomonas formulasyonlarıyla biyolojik kontrolü

Özaktan, Hatice; Bora, Tayyar;

Fusarium oxysporum f.sp. melonis' in floresent pseudomonas formulasyonlarıyla biyolojik kontrolü

Abstract

A total of 126 fluorescent pseudomonad (FP) strains were obtained by isolations from the rhizoplane of more than 300 healthy cucurbitaceous plants. of the FP strains, 64 produced siderophore and showed inhibit! ve effect against Fusarium oxysporum f. sp. melonis race 1,2 (FOM) in vitro. the suspensions of 28 strains, which were inhibitivc more than 50% in vitro against FOM, were tested by seed bacterization for their reducing effect on Fusarial wilt severity in muskmelon in pots. Six of the FP strains were the most effective against FOM by giving 70.93% to 84.11% reduction in disease severity, as compared with the pathogen-alone treatment in pot tests. Cell suspensions of these strains were tested by seed bacterization for their ability to control Fusarium wilt of muskmelon under the field conditions in two consecutive years. in the field trials, three strains of Pseudomonas putida, i.e. 30, 109, and 180, significantly reduced the severity of FOM by 80%, 82%, and 84%, respectively, compared with the control plots without the FP strains. These promising strains of P. putida were selected for the development of various wettable powder formulations. in the experiment measuring long-term survival of P. putida strains, the talc-based formulations were found to be the best, yielding populations of $10^{9-10}$ CFU/g after 180 days of storage at 10°C. the bacterial population in kaolinite-based formulations has declined to $10^{8-9}$ CPU after 180 days of storage at 10°C. However, bacterial population in whey-based formulations dropped sharply after 60 days of storage at 10°C. Storage of the bioformulations at room temperature (24°C) caused a rapid decline in the population level of FPs. Talc-based formulations of the three strains of P. putida were tested for their ability to suppress the development of FOM under in-vivo conditions. in the pot tests, talc-based bioformulations of P. putida strains which were applied to the seeds of muskmelon reduced the percentage of wilt severity at the range of 76.13% to 87.65%, and were found to be more effective than Benomyl, used as reference fungicide.

Cucurbitaceac familyasına ait 300 kadar sağlıklı bitkinin kök yüzeyinden yapılan izolasyonlarda, toplam olarak, 126 fluoresent pseudomonas (FP) izolalı elde edilmiştir. Bunlardan 64 tanesi siderofor üretmiş ve in vitro'da Fusarium oxysporum f.sp. melonis ırki,2 (FOM)'de koloni gelişimini engelleyici etki göstermiştir, in vitro'da FOM'u %50'den daha çok engelleyen 28 izolatın süspansiyonu, saksı denemelerinde, tohum baktcrizasyonu yoluyla sisteme sokulduğunda kavunda Fusarium solgunluğunun şiddetini azaltmıştır. Etkili FP izolallarından 6 tanesinin, solgunluk şiddetini %70.93-%84.11 arasında engellediği saptanmıştır. Bu izolatların hücre süspansiyonlarıyla tarlada 2 yıl üstüste tohum bakterizasyonu yoluyla denemeler yapılmıştır. Bu tarla denemelerinde Pseudomonas putida'mn 30, 109 ve 180 numaralı izolalları Fusarium solgunluğunun şiddetini, konlrola göre, sırasıyla, %80, %82, ve %84 oranında azaltmıştır. P. putida'nm umutvar olan bu izolalları çeşitli ıslanabilir toz formulasyonları hazırlanmak üzere seçilmişlerdir. Bu strainlcrlc hazırlanan talk-katkılı ıslanabilir toz formulasyonlarda bakteri 10°C'de 180 gün süreyle $10^{9-10}$ CFU/g düzeyinde canlılığını korumuştur. Kil katkılı formulasyonlarda ise bu değer $10^{8-9}$ CFU/g düzeyine düşmüştür. Oysa ki, peyniraltı suyu ile hazırlanan biyoformulasyonlarda aynı sıcaklıkta canlı hücre sayısı daha henüz 60. günde hızla düşüş göstermiştir. Biyoformulasyonların oda sıcaklığında (24°C) saklanması durumunda FP populasyonundaki düşüş çok hızlı olmuştur. P. putida'nın talk katkılı bu 3 formulasyonu in vivo koşullarda FOM'u baskılama yetenekleri yönünden de denenmiştir. Saksılarda yapılan bu çalışmalarda kavun tohumlarına uygulanan talk-katkılı P. putida biyoformulasyonları solgunluk şiddetini %76.13-%87.65 düzeyinde azaltarak referans fungisit olan Benomyl'den çok daha yüksek etki göstermişlerdir.

Country
Turkey
Related Organizations
Keywords

0-Belirlenecek

Powered by OpenAIRE graph
Found an issue? Give us feedback

Do the share buttons not appear? Please make sure, any blocking addon is disabled, and then reload the page.