Actions
  • shareshare
  • link
  • cite
  • add
add
Other research product . Other ORP type . 2007

A fatal hypermetabolic syndrome: Acute dopamine depletion syndrome

Feray Güleç; Nur Yüceyar; Hadiye Şirin; Ayşe Kocaman; Emre Kumral;
Open Access
Turkish
Published: 01 Jan 2007
Country: Turkey
Abstract

Amaç: Nöroleptik ilaç tedavisinin nadir bir yan etkisi olan nöroleptik malign sendrom (NMS) yaşamı tehdit eden hipermetabolik bir sendromdur. Antiparkinson ilaç tedavisindeki ani değişikliklerde benzer bir klinik tablo oluşturur. Ortak etyopatogeneneze atıfla ‘akut dopamin eksikliği sendromu’ (ADES) olarak adlandırılan bu tablolar erken tanınıp doğru yönetildiğinde mortalite ve morbidite önemli ölçüde azalmaktadır. Yazımızda yaşamsal önem gösteren bu sendroma dikkat çekmek ve literatürdeki bilgiler eşliğinde etyopatogenez, klinik ve laboratuar özelliklerini gözden geçirmek hedeflenmiştir. Yöntem: Ege Üniversitesi Nöroloji kliniğinde 1996-2004 yılları arasında ADES veya NMS tanıları ile izlenmiş, yaşları 29-62 arasında değişen, 3 ü erkek 5 olgu klinik, laboratuar ve prognostik özellikleri ile birlikte sunulmuştur. Bulgular: Olguların tümünde ateş yüksekliği, değişik derecelerde bilinç bozuklukları, otonomik belirtiler, dört yanlı rijidite, ve normalin 7-40 katı arasında değişen yüksek CK değerleri saptanmıştır. Psikoz tanılı üç olguda yüksek miktarda veya depo nöroleptik kullanımı, Parkinson hastalığı ön tanılı bir olguda ise kullandığı L-dopa preparatının ani kesilmesinin ardından tablo gelişmiştir. Kronik alkolizm öykülü bir olguda ise malnütrisyon ve dehidratasyon zemininde düşük doz nöroleptik kullanımı söz konusudur. Semptomatik ve destek tedavi alan olguların ikisi komplikasyonlar veya otonomik tutuluma bağlı olarak kaybedilmiş, diğer üç olgu kısmi düzelme göstermiştir. Sonuç: NMS ve ADES yaşamı tehdit eden acil tablolardır ve çoğu zaman hastanın izleminin yoğun bakım koşullarında sürdürülmesini gerektirir. Gerek psikiyatri gerekse nöroloji pratiğinde klinisyenin bu sendromları göz önüne tutması, erken tanı ve doğru yönetim ile yaşam kurtarıcı olacaktır.

Objective: Neuroleptic malignant syndrome (NMS) is a rare and potentially lethal hypermethabolic disorder associated with the use of antipsychotic medications. A related syndrome “malignant syndrome” occurs in Parkinson’s disease patients whose medications have been reduced or abruptly discontinued. For this reason, some authors have suggested to rename the syndrome as “acute dopamine depletion syndrome (ADDS)”. In this report, ADDS and NMS are reviewed as one of the fatal hypermetabolic syndromes and the importance of earlier recognition and appropriate management of this syndrome, in order to reduce mortality and morbidity, is emphasized. Method: In this study, 5 cases (3 male, 2 female) with the age range of 29-62 years diagnosed as ADDS or NMS were presented in terms of clinical and laboratory findings and prognostic properties. Results: All cases had fever, confusional state, severe rigidity, autonomous dysfunctions, and high CK levels as 7-40 times higher than the normal value. Three cases with the diagnosis of psychosis had a history of high dose neuroleptic exposure and one case with Parkinson’s disease had a history of abrupt discontinuation of dopaminergic therapy. In one case with chronic alcoholism history, NMS developed after low dose neuroleptic medication on the basis of malnutriation and dehidration. Two cases were lost due to complications and autonomic dysfunction and 3 cases showed partial improvement after supportive and symptomatic therapy. Conclusion: ADDS and NMS are rare and potentially lethal hypermethabolic disorder. Keeping the syndromes in mind will be very usefull for earlier recognition and appropriate management and will reduce mortality and morbidity.

Subjects

Nörolojik Bilimler

Related Organizations
moresidebar