Actions
  • shareshare
  • link
  • cite
  • add
add
Other research product . Other ORP type . 2001

Difficulties in histopathological diagnosis of amyloidosis

Sait Şen; Yeşim Ertan; Murat Bülent Alkanat; Funda Yılmaz; Gülçin Başdemir;
Open Access
Turkish
Published: 01 Jan 2001
Country: Turkey
Abstract

Congo red (CR) staining method is used most frequently for the histopathological diagnosis of amyloid deposits seen in organ biopsies taken for different reasons. For the exact diagnosis of amyloidosis the amyloid deposits which are stained red with CR must give apple green birefringence under polarized light. It's supposed that immunoperoxidase methods and Congo red flourescence (CRF) are more sensitive than CR. In this study, organ biopsies taken for different reasons and stained with CR were evaluated for amyloid deposits with CRF and immunoperoxidase methods. In 136 of 276 biopsies, we have found amyloid deposits. Seven of these biopsies were not observed with CR under bright light and were found positive with CRF. Four of the biopsies treated with permanganate were found to be non AA with CR, but these biopsies are evaluated as AA after immunperoxidase method. Small deposits which are not observed with CR may be observed with CRF and CRF is more sensitive than CR. For determination of amyloid AA subtype, immunoperoxidase method is more reliable. For any clinical or histopathological suspect for amyloidosis, CR sections should be evaluated with CRF before deciding on the exact diagnosis.

Değişik nedenlerle alınan organ biyopsilerinde karşılaşılan amiloid birikimlerinin histopatolojik tanısında en sık Kongo kırmızısı (KK) boyama yöntemi kullanılmaktadır. Amiloidozis kesin tanısı için KK ile kırmızı boyanan birikimlerin polarize ışıkta elma yeşili refle vermesi gereklidir. İmmunperoksidaz yöntemler ve Kongo kırmızısı flöresansının (KKF), KK'dan daha duyarlı olduğu ileri sürülmektedir. Bu çalışmada değişik nedenlerle alınan ve KK uygulanan çeşitli organ biyopsileri, KKF ve immunperoksidaz yöntemle amiloid birikimi açısından değerlendirildi. Toplam 276 biyopsiden 136'sında amiloid birikimi saptandı. Bu birikimlerden 7'si KK inceleme sırasında ışık mikroskobunda atlanmıştı ve KKF ile yakalandı. Böbrek iğne biyopsilerinde permanganatla muamele edilmiş KK ile AA dışı birikim olarak değerlendirilen 4 olgu immunperoksidaz yöntem sonrasında AA olarak değerlendirildi. KK ile görülemeyen küçük birikimler KKF ile saptanabilir ve KKF, KK'dan daha duyarlıdır. Amiloid AA'nın immunperoksidaz yöntemlerle tip tayininin yapılması daha güvenlidir. Klinik veya histopatolojik amiloid birikimi kuşkusu olan olgularda KK kesitler KKF ile değerlendirilmeden rapor edilmemelidir.

Subjects

Cerrahi

Related Organizations
moresidebar