Actions
  • shareshare
  • link
  • cite
  • add
add
Other research product . Other ORP type . 2000

Chlamydia pneumoniae and Helicobacter pylori seropositivity in sarcoidosis

Feza Bacakoğlu; Alev Atasever; Tijen Özacar; Mustafa Özhan; Oğuz Kılınç; Eyüp Sabri Uçan;
Open Access
Turkish
Published: 01 Jan 2000
Country: Turkey
Abstract

Sarcoidosis is a granulomatous disorder with unknown etiology and different hypotheses are used to explain the cause of the disease. We designed a prospective study in order to investigate the seroprevalance of Chlamydia pneumoniae and Helicobacter pylori infections in sarcoidosis. Thirty-three patients (8 males, 25 females, mean age 43.2±11.2) diagnosed as sarcoidosis by means of histopathological and clinical presentations and 17 healthy control subjects (6 males, 11 females, mean age 43.7±5.8) were enrolled in the study. Anti-Chlamydia pneumoniae IgG and anti-Helicobacter pylori IgG antibodies were investigated by microimmunofluorescence (MIF) and enzyme immunoassay (EIA), respectively. The fluorescence at 1/16 dilution for Chlamydia pneumoniae IgG antibodies and 20U/ml for Helicobacter pylori were accepted as positive. The Chi-square test was used for statistical analysis between groups. The anti-Chlamydia pneumoniae IgG was found positive in 26 patients (79%) with sarcoidosis and 12 control subjects (71%). The anti-Helicobacter pylori IgG was positive in 17 patients (52%) with sarcoidosis and 9 (53%) of the healthy controls. The differences were not statistically significant between sarcoidosis patients and controls for the positivity of Chlamydia pneumoniae IgG antibodies and Helicobacter pylori ($\chi^2$=0.41and $\chi^2$=0.0009, P>0.05 respectively). The study indicates that there is no sufficient evidence for a role of Chlamydia pneumoniae and Helicobacter pylori infections in the etiology of sarcoidosis.

Sarkoidozis, etiyolojisi bilinmeyen ve hastalık nedenini açıklamak için farklı hipotezlerin kullanıldığı, granülomatöz bir hastalıktır. Sarkoidoziste, Chlamydia pneumoniae ve Helicobacter pylori enfeksiyonlarının seroprevalansını araştırmak için, prospektif bir çalışma planlanmıştır. Çalışmaya, uyumlu klinik bulguların varlığında, histopatolojik olarak kanıtlanmış sarkoidozis tanılı 33 hasta (8 erkek, 25 kadın, ort. yaş 43.2±11.2) ile 17 sağlıklı kontrol (6 erkek, 11 kadın, ortalama yaş 43.7±5.8) alınmıştır. Anti-Chlamydia pneumoniae IgG antikorları, "microimmunofluorescence" (MIF) ve anti-Helicobacter pylori IgG antikorları ise "enzyme immunoassay" (EIA) yöntemleri ile ölçülmüştür. Chlamydia pneumoniae IgG antikorları için, 1/16 dilüsyon ve Helicobacter pylori IgG antikorları için, 20 Ü/ml üzeri pozitiflik olarak kabul edilmiştir. İstatistiksel analizler için, ki kare testi kullanılmıştır. Anti-Chlamydia pneumoniae IgG, sarkoidozisli 26 olgu (%79) ve 12 kontrolde (%71) pozitif bulunmuştur. Anti-Helicobacter pylori IgG ise, 17 olgu (%52) ve 9 sağlıklı kontrolde (%53) pozitiftir. Chlamydia pneumoniae ve Helicobacter pylori IgG antikor pozitifliği açısından sarkoidozis hastaları ve kontrol olguları arasında, istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmamıştır (sırasıyla $\chi^2$ =0,41 ve $\chi^2$ =0,0009, P>0.05). Bu çalışma, sarkoidozis etiyolojisinde, Chlamydia pneumoniae ve Helicobacter pylori enfeksiyonlarının rolü olabileceğine dair yeterli kanıtlar göstermemektedir.

Subjects

Kulak, Burun, Boğaz

Related Organizations
moresidebar