Actions
  • shareshare
  • link
  • cite
  • add
add
Other research product . Lecture . 2014

Teoretická geografie

Novotná, Marie;
Open Access
Czech
Published: 01 Jan 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Country: Czech Republic
Subjects

geografie, historie, klasifikace věd, geography, history, science classification

Related Organizations

Vědecká hypotéza - je začátkem poznávacího postupu; je to domněnka, předpoklad, v němž se na základě určitých faktů (objektivních faktorů, nepochybných postulátů) dochází k závěru o existenci, souvislostech nebo příčinách nějakého jevu, tento závěr není dosud plně prokázán, v procesu ověřování se hypotéza mění na vědeckou teorii. (Skokan 2003)

moresidebar