Actions
  • shareshare
  • link
  • cite
  • add
add
Other research product . 2011

Právní aspekty řízení mezinárodního letového provozu s důrazem na vymezení rozsahu odpovědnosti jednotlivých subjektů

Helebrant, Vojtěch;
Open Access
Czech
Published: 01 Jul 2011
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Country: Czech Republic
Abstract

komplexní rozbor odpovědnosti subjektů v oblasti řízení letového provozu. První část obsahuje popis historického vývoje této právní oblasti, následuje popis mezinárodních organizací a vlastní vymezení a rozbor odpovědnosti subjektů. Poslední část spočívá v aplikaci předchozí teorie na dvou konkrétních případech. Katedra mezinárodního práva Obhájeno Liability of air traffic comtrol providers. First part of the thesys describes the history and development of civil air traffic law including international organisations. Next part is about liability of subjects of air traffic controlitself. At the end I describe two different situations in civil air traffic that are interesting regarding the subject of the thesys.

Subjects

řízení letového provozu, poskytovatelé, odpovědnost, historie, civilní letectví, air traffic control, providers, liability, history, civil air traffic

Related Organizations

1 Klíma Richard, Právní režim vzdušného prostoru se zřetelem na postavení poskytovatelů služeb řízení letového provozu - Rigorózní práce, Masarykova Univerzita v Brně, Právnická fakulta, 2007, str.33

moresidebar