Powered by OpenAIRE graph
Found an issue? Give us feedback
image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Digital Library Univ...arrow_drop_down
image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
addClaim

This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

You have already added 0 works in your ORCID record related to the merged Research product.
addClaim

This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

You have already added 0 works in your ORCID record related to the merged Research product.

Industry 4.0 - Society 4.0 in logistics and freight forwarding

Kosinová, Karolína;

Industry 4.0 - Society 4.0 in logistics and freight forwarding

Abstract

Diplomová práce se zaměřuje na formulaci podstatných znaků koncepce Průmysl 4.0 - Společnost 4.0 v logistice a zasílatelství, a také na výzkum společnosti DB Schenker se sídlem v Essenu, která je globálním aktérem na logistickém a zasílatelském trhu, v souvislosti s koncepcí Průmysl 4.0 - Společnost 4.0. Diplomová práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Cíle práce se soustřeďují na charakteristiku a rozbor současného stavu koncepce Průmysl 4.0 - Společnost 4.0, včetně představení současných trendů dané koncepce aplikovaných v logistice a zasílatelství. Pozornost je věnována zmapování aplikace a zhodnocení dopadů implementace koncepce ve společnosti DB Schenker. K určení doporučení a opatření došlo za pomoci kvalitativního výzkumu, konkrétně hloubkových polostrukturovaných rozhovorů a nestrukturovaného pozorování. Obhájeno The diploma thesis focuses on the formulation of the essential features of the concept Industry 4.0 - Society 4.0 in logistics and freight forwarding, as well as research DB Schenker based in Essen, which is a global agent in the logistics and freight forwarding market, in relation to the concept Industry 4.0 - Society 4.0. The diploma thesis is divided into theoretical and practical parts. The objectives of the paper focus on the characteristics and analysis of the current state of the concept Industry 4.0 - Society 4.0, including the presentation of current trends in the concept applied in logistics and freight forwarding. Attention is paid to mapping of the application and evaluating the impacts of the implementation of the concept within the company DB Schenker. Recommendations and measures were identified with the help of qualitative research, namely in-depth semi-structured interviews, and unstructured observation.

Country
Czech Republic
Related Organizations
Keywords

digitalizace, logistika, logistika 4.0, průmysl 4.0, společnost 4.0, zasílatelství, digitization, logistics, logistics 4.0, industry 4.0, society 4.0, freight forwarding

Powered by OpenAIRE graph
Found an issue? Give us feedback
Related to Research communities
moresidebar

Do the share buttons not appear? Please make sure, any blocking addon is disabled, and then reload the page.