Powered by OpenAIRE graph
Found an issue? Give us feedback
image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Digital Library Univ...arrow_drop_down
image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
addClaim

This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

You have already added 0 works in your ORCID record related to the merged Research product.
addClaim

This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

You have already added 0 works in your ORCID record related to the merged Research product.

Analysis of the development of agricultural activity in the district of Pilsen-north from 2004 to the present with regard to the impact of European subsidies and short-term economic shocks

Vachovcová, Simona;

Analysis of the development of agricultural activity in the district of Pilsen-north from 2004 to the present with regard to the impact of European subsidies and short-term economic shocks

Abstract

Tato bakalářská práce se věnuje vývoji v čase od roku 2004 v zemědělském sektoru na území okresu Plzeň-sever v návaznosti na některé souvislosti, a to na fyzicko-geografické a socio-ekonomické předpoklady, evropské dotace a krátkodobé ekonomické šoky. Ekonomický vývoj byl nastíněn jak v teoretické, tak praktické části. Empirická část porovnává data v jednotlivých letech na různých regionálních úrovních (Česko, Plzeňský kraj, okres Plzeň-sever) za pomocí indikátorů jako např. HDP/ob., nezaměstnanost, podíl zemědělské půdy, vývoj počtu ekonomických subjektů apod. Dále je analyzována výše dotací pro okres v roce 2020 za pomoci dat Státního zemědělského intervenčního fondu. Součástí je i dotazníkové šetření určené zemědělským podnikům, kvalitativní informace doplňují vznesené předpoklady. Dle teoretických a empirických poznatků je souzeno, že ekonomické recese nemají na zemědělský sektor tak výrazný vliv. V zemědělství je mnohem důležitějším faktorem např. meteorologická situace v daném roce. Proto je důležité, aby EU kladla stále větší důraz na agroenvironmentálně klimatická opatření. Obhájeno This bachelor thesis deals with the development since 2004 in the agricultural sector in the district of Pilsen-North in relation to some contexts. This concerns physical-geographical and socio-economic conditions, European subsidies and short-term economic shocks. Economic development was outlined in both the theoretical and practical part. The empirical part compares data in individual years at different regional levels (Czechia, Pilsen Region, Pilsen-North District) using indicators such as GDP / capita, unemployment, share of agricultural land, development of the number of economic entities, etc. The amount of subsidies is further analysed for the district in 2020 having used data of the State Agricultural Intervention Fund. A questionnaire survey for agricultural enterprises is also included, and qualitative information is supplemented by the assumptions made. According to theoretical and empirical findings, it is believed that economic recessions do not have such a significant impact on the agricultural sector. In agriculture, for example, the meteorological situation in a given year is a much more important factor. That is why it is important for the EU to place increasing emphasis on agri-environmental climate measures.

Country
Czech Republic
Related Organizations
Keywords

zemědělství, ekonomické šoky, evropské dotace, okres plzeň-sever, ekologické zemědělství, agriculture, economic shocks, european subsidies, district plzeň-sever, organic farming

Powered by OpenAIRE graph
Found an issue? Give us feedback
Related to Research communities
moresidebar

Do the share buttons not appear? Please make sure, any blocking addon is disabled, and then reload the page.