Powered by OpenAIRE graph
Found an issue? Give us feedback
image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Digital Library Univ...arrow_drop_down
image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
addClaim

This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

You have already added 0 works in your ORCID record related to the merged Research product.
addClaim

This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

You have already added 0 works in your ORCID record related to the merged Research product.

Ekonomické aspekty hospodaření s dešťovou vodou - poznatky z reálných projektů ze zahraničí

Authors: Stejskalová, Štěpánka;

Ekonomické aspekty hospodaření s dešťovou vodou - poznatky z reálných projektů ze zahraničí

Abstract

Tato diplomová práce je zaměřena na analýzu přístupu k hospodaření s dešťovou vodou v České republice a Německu a přínosnost HDV pro společnost i jednotlivce. V teoretické části je představen obecný pohled na problematiku, legislativní aspekty a technologické možnosti vyhotovení opatření. Zmíněny jsou motivační faktory k využití dešťových vod v domácnostech i firmách. Pozornost je věnována ekonomickým aspektům jako jsou náklady na spotřebu vod, náklady na vyhotovení opatření HDV a možnosti jejich financování. V praktické části je na konkrétním projektu z Německa demonstrována přínosnost realizace opatření HDV. V závěrečné kapitole je dán prostor jedné z možných metodik výpočtu ekonomické přínosnosti a doby návratnosti realizací opatření. Metodika je aplikována ve dvou případových studiích s konkrétními projekty, na kterých je prokázána použitelnost daného výpočtu pro prezentaci sociálně-ekonomického přínosu. Obhájeno This diploma thesis is focused on the analysis of the approach to rainwater management in the Czech Republic and Germany and the benefits of rainwater management for society and individuals. The theoretical part presents a general view of the issue, legislative aspects, and technological possibilities of drawing up measures. Motivational factors for the use of rainwater in households and companies are mentioned. Attention is paid to economic aspects such as the cost of water consumption, the cost of preparing rainwater measures and the possibility of financing them. The practical part demonstrates the benefits of implementing rainwater measures on a specific project from Germany. The final chapter provides space for one of the possible methodologies for calculating the economic benefits and payback times of the implementation of measures. The methodology is applied in two case studies with specific projects, which demonstrate the applicability of the calculation for the presentation of socio-economic benefits.

Country
Czech Republic
Related Organizations
Keywords

udržitelnost, vodní zákon, návratnost, rain watter management, hospodaření s dešťovou vodou, dešťová voda, watter fees, poplatky za vodu, watter law, sustainability, subvention, dotace, payback period

 • BIP!
  Impact byBIP!
  citations
  This is an alternative to the "Influence" indicator, which also reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
  0
  popularity
  This indicator reflects the "current" impact/attention (the "hype") of an article in the research community at large, based on the underlying citation network.
  Average
  influence
  This indicator reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
  Average
  impulse
  This indicator reflects the initial momentum of an article directly after its publication, based on the underlying citation network.
  Average
 • citations
  This is an alternative to the "Influence" indicator, which also reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
  0
  popularity
  This indicator reflects the "current" impact/attention (the "hype") of an article in the research community at large, based on the underlying citation network.
  Average
  influence
  This indicator reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
  Average
  impulse
  This indicator reflects the initial momentum of an article directly after its publication, based on the underlying citation network.
  Average
  Powered byBIP!BIP!
Powered by OpenAIRE graph
Found an issue? Give us feedback
popularity
This indicator reflects the "current" impact/attention (the "hype") of an article in the research community at large, based on the underlying citation network.
BIP!Popularity provided by BIP!
influence
This indicator reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
BIP!Influence provided by BIP!
impulse
This indicator reflects the initial momentum of an article directly after its publication, based on the underlying citation network.
BIP!Impulse provided by BIP!
Average
Average
Average
Related to Research communities
moresidebar

Do the share buttons not appear? Please make sure, any blocking addon is disabled, and then reload the page.