Powered by OpenAIRE graph
Found an issue? Give us feedback
image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Digital Library Univ...arrow_drop_down
image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
addClaim

This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

You have already added 0 works in your ORCID record related to the merged Research product.

Geografie Plzeňského kraje

Authors: Matušková, Alena;

Geografie Plzeňského kraje

Country
Czech Republic
Related Organizations
Keywords

příroda, průmysl, industry, zemědělství, Pilsen region, transport, tourism, nature, Plzeňský kraj, cestovní ruch, doprava, agriculture

49 references, page 1 of 5

Historický lexikon obcí České republiky 1869 - 2005. [online]. ČSÚ 2006. [cit. 2014- 01-05]. Dostupné z: http://notes3.czso.cz/csu/2004edicniplan.nsf/p/4128-04.

Hlásná a předpovědní povodňová služba [online, cit. 2013-01-07]. ČHMÚ. Dostupné z: <http://hydro.chmi.cz/hpps/index.php>.

Koncepce dopravy Plzeňského kraje - 2. Etapa - 2. Koncept návrhu řešení. Plzeň: Plzeňský kraj, 2007. 162 s. Dostupné z: http://www.plzensky-kraj.cz/cs/article/navrhkoncepce-dopravy-plzenskeho-kraje.

 JEŘÁBEK, M., DOKOUPIL, J., HAVLÍČEK, T. a kol. 2004. České pohraničí - bariéra nebo prostor zprostředkování? Praha : Academia, 296 s.

KOPP, J. Hydrologická hodnocení ve vztahu k regionálnímu rozvoji. Rozvojový potenciál Plzeňského kraje, Plzeň: Západočeská univerzita, 2005. s. 57-80. ISBN 80- 7043-429-5.

KOPP, J. Neživá příroda. Život v česko-bavorském pohraničí: příroda, lidé, památky: vývoj po listopadu 1989. Plzeň: Západočeská univerzita, 2011, s. 8-17. ISBN 978-80- 261-0079-9.

KOPP, J. Hydrologie. Plzeňsko, Praha: Baset, 2008. s.73-79. ISBN 978-80-7340-100- 9.

KOPP, J. Kvalita životního prostředí. Plzeňsko, Praha: Baset, 2008. s.25-27. ISBN 978-80-7340-100-9.

KOPP, J. Ohrožená území a ekologické zátěže. Plzeňsko, Praha: Baset, 2008. s.184- 187. ISBN 978-80-7340-100-9.

KOPP, J. Proměny krajiny. Plzeňsko, Praha: Baset, 2008. s.197-202. ISBN 978-80- 7340-100-9.

 • BIP!
  Impact byBIP!
  citations
  This is an alternative to the "Influence" indicator, which also reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
  0
  popularity
  This indicator reflects the "current" impact/attention (the "hype") of an article in the research community at large, based on the underlying citation network.
  Average
  influence
  This indicator reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
  Average
  impulse
  This indicator reflects the initial momentum of an article directly after its publication, based on the underlying citation network.
  Average
 • citations
  This is an alternative to the "Influence" indicator, which also reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
  0
  popularity
  This indicator reflects the "current" impact/attention (the "hype") of an article in the research community at large, based on the underlying citation network.
  Average
  influence
  This indicator reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
  Average
  impulse
  This indicator reflects the initial momentum of an article directly after its publication, based on the underlying citation network.
  Average
  Powered byBIP!BIP!
Powered by OpenAIRE graph
Found an issue? Give us feedback
citations
This is an alternative to the "Influence" indicator, which also reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
BIP!Citations provided by BIP!
popularity
This indicator reflects the "current" impact/attention (the "hype") of an article in the research community at large, based on the underlying citation network.
BIP!Popularity provided by BIP!
influence
This indicator reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
BIP!Influence provided by BIP!
impulse
This indicator reflects the initial momentum of an article directly after its publication, based on the underlying citation network.
BIP!Impulse provided by BIP!
0
Average
Average
Average