Actions
  • shareshare
  • link
  • cite
  • add
add
Other research product . Lecture . 2014

Rozvojový potenciál států BRICS v 21. století

Čechurová, Monika; Preis, Jiří;
Open Access
Czech
Published: 01 Jan 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzn
Country: Czech Republic
Subjects

BRICS, ekonomika, 21. století, economy, 21th century

Related Organizations
13 references, page 1 of 2

 DOKOUPIL, J. ed. a kol. Rozvojový potenciál Plzeňského kraje. Plzeň: Západočeská univerzita, 2005. 198 s. ISBN 80-7043-429-5.

 FŰRST, R. a kol. Vzestup Indie a Číny: Přichází asijské století? Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2011. 225 s. ISBN: 978-80-86506-84-5.

 HULEC, O. Dějiny jižní Afriky. Dějiny států. 2., rozš. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2010. 413 s. ISBN 978-80-7422-039-5.

 CHATTERJEE, R. Geography of India. New Delhi: Global Vision Publishing House, 2010. viii, 572 s. ISBN 978-81-8220-327-3.

 IVANIČKA, K. Základy teórie a metodológie socioekonomickej geografie. 1. vyd.

Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateĺstvo, 1983. 448 s., 8 s. obr. příl.

 KLÍMA, J. Dějiny Brazílie. Dějiny států. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2011.

506 s. ISBN978-80-7422-107-1.

 ŠVANKMAJER, M. a kol. Dějiny Ruska. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2012.

601 s. ISBN: 978-80-7422-026-5.

moresidebar