Powered by OpenAIRE graph
Found an issue? Give us feedback
image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Digital Library Univ...arrow_drop_down
image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
addClaim

This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

You have already added 0 works in your ORCID record related to the merged Research product.
addClaim

This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

You have already added 0 works in your ORCID record related to the merged Research product.

Happening in Kindergarten

Pelcmanová, Jana;

Happening in Kindergarten

Abstract

Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi uplatnění happeningu a performance v mateřských školách. V teoretické části práce je nastíněn historický původ těchto uměleckých forem, jejich definice a charakteristika. Další část se věnuje jejich mezioborovosti, se zaměřením na dramatickou a výtvarnou oblast, a zmiňuje obor výtvarné dramatiky a artefiletiky jako vzdělávacích metod blízkých happeningu. V poslední části je navrženo možné zaměření aktivit v MŠ podle charakteristických prvků happeningu. V praktické části práce jsou popsány zrealizované aktivity s dětmi předškolního věku a popsány další možnosti praktické realizace. Obhájeno This bachelor thesis deals with the application possibilities of happening and performance in kindergarten. The theoretical part of the thesis shades light on a historical origin of these art forms, their definition and charasteristics. The next part deals with their interdisciplinarity, focusing on dramatical and art areas, and includes the field of art drama and artifiletics as educational methods closely related to happenning. The last part of the thesis suggests possible focal activities in kindergarten according to the typical features of happening. The accomplished (realized) activities with preschool-age children and theoretical ideas (suggestions) of a potential further realization are described in the practical part.

Country
Czech Republic
Related Organizations
Keywords

happening, performance, historie, mezioborovost, výtvarné výrazové prostředky, dramatické výrazové prostředky, výtvarná dramatika, artefiletika, příběh, experiment, hra, prožitek, rituál, oslava, tradice, výlet, happening a performance v mateřské škole, happening, performance, history, interdisciplinarity, artistic means of expresion, dramatic means of expresion, art drama, artefiletics, story, experiment, play, experience, ritual, celebration, tradition, trip, happening and performance in kindergarten.

Powered by OpenAIRE graph
Found an issue? Give us feedback
Related to Research communities
Social Science and Humanities
moresidebar

Do the share buttons not appear? Please make sure, any blocking addon is disabled, and then reload the page.