Powered by OpenAIRE graph
Found an issue? Give us feedback
image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Iskenderun Technical...arrow_drop_down
image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
addClaim

This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

You have already added 0 works in your ORCID record related to the merged Research product.

Elektrodepolama yöntemi kullanılarak üretilmiş Ni-W/hBN kompozit kaplamaların mekanik ve korozyon özelliklerinin incelenmesi nvestigation of the mechanical and corrosion properties of Ni-W/hBN composite coatings produced usi̇ng the elektrodeposition method.

Authors: Zübarioğlu, Gözde;

Elektrodepolama yöntemi kullanılarak üretilmiş Ni-W/hBN kompozit kaplamaların mekanik ve korozyon özelliklerinin incelenmesi nvestigation of the mechanical and corrosion properties of Ni-W/hBN composite coatings produced usi̇ng the elektrodeposition method.

Abstract

Nikelin (Ni) korozyona karşı dayanıklılığı, sertliği, manyetik alanda boyut değiştirmesi ve adezyon kuvveti olduğu bilinmekte olup, Tungstenin (W) sert sağlam, yüksek erime sıcaklığı ve çatlak giderme yönteminde kullanıldığı yapılan incelemelerde görülmüştür. Buna ek olarak Hekzegonal Bor Nitrürün (hBN) yağlayıcılığı, sertliği ve korozyon direncini arttırması kullanılarak elektrodepolama yöntemiyle Ni-W/hBN alaşımlı yeni bir kompozit kaplama malzemesi oluşturulmuştur. Bu çalışmada elektrodepolama yöntemi kullanılarak elde edilen Ni-W alaşımlı kaplamalarının Poly Ethilen Glikol (PEG) miktarı değiştirilmesi ile tek bir banyo içerisinden dört ayrı numune elde edilmesi ve Ni-W/hBN kaplamalarının Hekzagonal bor Nitrir (hBN) miktarı değiştirilmesi ile tek bir banyo içerisinden dört ayrı numune elde edilmesi ve bu numuneler arasındaki mikrosertlik, yüzey pürüzlülüğü, korozyon direnci, optik mikroskop ve XRD görüntüleri karşılaştırılmıştır. Yapılan bu karşılaştırmalar sonucunda yapışma testinde PEG miktarı değiştirilen Ni-W alaşımlı kaplamalarda üçüncü ve dördüncü numunelerdeki yapışmanın birinci ve ikinci numuneye göre daha iyi olduğu ve aynı banyo içerisinde elde edilen dört ayrı Ni-W numunesinden ilk iki numunenin yapışmasının üçüncü ve dördüncü numuneye göre daha iyi olduğu gözlemlenmiştir. Ni-W/hBN banyosunda ise hBN miktarının arttırılmasıyla üçüncü ve dördüncü numunelerin yapışma kabiliyetinin birinci ve ikinci numuye göre daha iyi olduğu ile aynı banyo içerisinde elde edilen dört ayrı Ni-W/hBN numunesinden ilk üç numunenin dördüncü numuneye göre yapışma kabiliyetinin daha iyi olduğu görülmüştür. Aynı zamanda Ni-W banyosu içerisine eklenen hBN parçacıklarının sertliği arttırmada da büyük rol oynadığı gözlemlenmiştir. Anahtar Kelimeler

It is known that nickel (Ni) has resistance to corrosion, hardness, ability to change size in magnetic field and adhesion force, and it has been seen in the examinations that tungsten (W) is used in hard, high melting temperature and crack removal method. In addition, a new Ni-W/hBN alloy composite coating material was formed by electrodeposition method using Hexegonal Boron Nitride (hBN) to increase its lubricity, hardness and corrosion resistance. In this study, by changing the amount of Poly Ethylene Glycol (PEG) of Ni-W alloy coatings obtained by using the electrodeposition method, four separate samples were obtained from a single bath and Ni-W/hBN coatings were obtained from a single bath by changing the amount of Hexagonal boron nitride (hBN). Four different samples were obtained and microhardness, surface roughness, corrosion resistance, optical microscope and XRD images between these samples were compared. As a result of these comparisons, it was observed that the adhesion of the third and fourth samples of Ni-W alloy coatings with changed PEG amount in the adhesion test was better than the first and second samples, and the adhesion of the first two samples from four different Ni-W samples obtained in the same bath was better than the third and fourth samples. has been observed. In the Ni-W/hBN bath, by increasing the amount of hBN, the adhesion ability of the third and fourth samples was better than the first and second samples, and the adhesion ability of the first three samples from four different Ni-W/hBN samples obtained in the same bath was better than the fourth sample. . It has also been observed that hBN particles added to the Ni-W bath play a major role in increasing the hardness.

Country
Turkey
Related Organizations
Keywords

Ni-W, Ni-W/hBN, coating, Ni-W, Ni-W/hBN, kaplama, Electro deposition, Elektro depozisyon

 • BIP!
  Impact byBIP!
  citations
  This is an alternative to the "Influence" indicator, which also reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
  0
  popularity
  This indicator reflects the "current" impact/attention (the "hype") of an article in the research community at large, based on the underlying citation network.
  Average
  influence
  This indicator reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
  Average
  impulse
  This indicator reflects the initial momentum of an article directly after its publication, based on the underlying citation network.
  Average
 • citations
  This is an alternative to the "Influence" indicator, which also reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
  0
  popularity
  This indicator reflects the "current" impact/attention (the "hype") of an article in the research community at large, based on the underlying citation network.
  Average
  influence
  This indicator reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
  Average
  impulse
  This indicator reflects the initial momentum of an article directly after its publication, based on the underlying citation network.
  Average
  Powered byBIP!BIP!
Powered by OpenAIRE graph
Found an issue? Give us feedback
citations
This is an alternative to the "Influence" indicator, which also reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
BIP!Citations provided by BIP!
popularity
This indicator reflects the "current" impact/attention (the "hype") of an article in the research community at large, based on the underlying citation network.
BIP!Popularity provided by BIP!
influence
This indicator reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
BIP!Influence provided by BIP!
impulse
This indicator reflects the initial momentum of an article directly after its publication, based on the underlying citation network.
BIP!Impulse provided by BIP!
0
Average
Average
Average