research product . 2021

Kentsel dönüşüm sürecinde genel bir bakışla Bağdat Caddesi örneği

İçağasıoğlu, Halil Tuncay;
Open Access Turkish
  • Published: 01 Jan 2021
  • Publisher: Maltepe Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
  • Country: Turkey
Abstract
Türkiye‟de kentsel dönüşüm 1999 Depremi sonrasında mevcut yapı stokunun depreme dayanıklı olmadığı gerçeğinden dolayı sıcak bir gündem oluşturdu. Kavramın kullanıldığı ilk yasa 16/5/2012 tarihli ve 6306 sayılı “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun”dur. Yasa ile dönüşüm bütçesi ilk defa gündeme getirilmiş ve ayrıca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesinde Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü oluşturulmuştur. Bu yasada karşılığını bulan “riskli alan” kavramı kentsel dönüşümün nasıl algılandığı konusunda da çarpıcı bilgiler vermektedir. Yasa kapsamında kentsel dönüşümden iki uygulamanın anlaşıldığı görülmektedir. Bunlar: e...
Subjects
free text keywords: Kentsel dönüşüm, Bağdat Caddesi
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue