Actions
  • shareshare
  • link
  • cite
  • add
add
Other research product . Other ORP type . 2022

Terapötik akran desteği: bireysel ve grup çalışmaları

Karadayı, Esma Figen; Cingi Demir, Neşe Nur; Bozkurt, Beyza Nur; Ceylan, Güneş; Erdoğan, Ömer; Yılmaz, Furkan Bedri; Çam, Zehra Sude;
Open Access
Turkish
Published: 01 Jan 2022
Publisher: Maltepe Üniversitesi
Country: Turkey
Abstract

SOYAÇ çalışma modeli, üniversite toplum işbirliğine, sosyo-kültürel etkinlik kuramına, sistem yaklaşımına dayanarak bağlanma temelli akran desteği ilişkileri geliştirerek ve güvenli, eğlendirici kültürel ortamlar yaratarak dezavantajlı çocukların desteklenmesini hedefler. ‘Okuldayız: Üsküdar Projesi’ndeki terapötik akran desteği grubunun temel amacı da çocuklarla güvenli ilişkiler kurarak ve destekleyici, eğitici, oyun ortamlarında birlikte etkinliklerde bulunarak okula devam etme sorunu olan çocukların bireysel gelişimlerine ve okula kazandırılmalarına yardımcı olmaktır. Tüm bu çalışmaların sonucunda desteklenen çocukların kişilerarası ilişkiler ve sosyal öğrenme yoluyla kazandıklarını içselleştirmeleri ve psiko-sosyal ve bilişsel yapılarında gelişimin ve dönüşümün olması beklenir. Terapötik akran danışmanları motivasyonu yüksek ve gönüllü psikoloji öğrencileri arasından seçilirler. İki dönem ders olarak katıldıkları projeye daha sonraki dönemlerde gönüllü olarak devam edebilirler. Bu çalışmada 22 Psikoloji Bölümü öğrencisi, ve 1 psikolog akran danışmanı olarak yer almıştır.Terapötik akran danışmanları sistem yaklaşımı, sosyo-kültürel kuram, bağlanma kuramı, gelişimsel travma, empati, direnç, dayanıklılık, problem çözme gibi pek çok konuda eğitimler almıştır. Projede bulunan sınıf ekiplerinin içinde çocuklarla eğitsel oyun etkinliklerinde yer alarak grup ruhunun yaratılmasını amaçlamışlar ve ayrıca eşleştikleri çocukların aileleri ile de iletişim içinde kalarak bireysel psiko-sosyal destek vermişlerdir. Akran danışmanlarının kendileri de haftalık gözlem raporları yazarak, akran desteği grubunda süpervizyonlar alarak ve vaka tartışmaları yaparak mesleki ve bireysel deneyimler kazanmışlardır...

Subjects

Terapötik akran desteği, Sosyo-kültürel etkinlik kuramı, Eğitici oyun grubu, Güvenli bağlanma, Psiko-sosyal ve bilişsel gelişim

Related Organizations
moresidebar