Actions
  • shareshare
  • link
  • cite
  • add
add
Other research product . Other ORP type . 2022

Tıp fakültesi çalışmaları

Kılıç, Ayşe; Coşkun, Bülent; Memiş, Simay;
Open Access
Turkish
Published: 01 Jan 2022
Publisher: Maltepe Üniversitesi
Country: Turkey
Abstract

Sağlık, sadece hastalık ve sakatlığın olmayışı değil; bedenen, ruhen ve sosyal yönden tam bir iyilik halinde olma durumudur. Bu bağlamda, tıp eğitiminin her alanında vurgulanan, bireye biyopsikososyal bir varlık olarak yaklaşma prensibi dahilinde tıp öğrencileri olarak, eğitime ulaşımı dezavantajlı çocuklara yardımcı olmak ve eğitimlerine devamlılıklarını sağlamak adına projeye 15 lisans öğrencisi ve 2 öğretim görevlisi ile katılım sağlanmıştır. Çocukların okuldaki başarıları ve devamlılıklarına dair dezavantajlar ve arka planda bulunan ket vurucu faktörler saptanıp bu hususlarda yapılabilecekler değerlendirilmiştir. Bahsedildiği üzere, kişinin çevresiyle olan devamlı ilişkisinin insanın “sağlık” durumu üzerine belirgin etkisinin olması nedeniyle ailelerin de sağlık durumları ve ihtiyaçları değerlendirilip gerekli destekler sağlanmıştır. Öğrenciler proje kapsamında; çocukların ve ailelerin tıbbi tedavilere gereksinim duydukları noktalarda sağlık hizmetlerine erişimini sağlayıp kişilerin sağlık hizmetleri hakkında bilgilendirilmesi misyonunu üstlenmiştir. Hastaneden gerekli randevular oluşturulup kişilerin sağlık hizmetine ulaşımı sağlanmıştır...

Subjects

Aile çalışmaları, Tıp fakültesi, Disiplinlerarası ekip, Sağlık hizmetlerine erişim

Related Organizations
moresidebar