research product . 2021

Sermaye piyasalarında faaliyet gösteren şirket yöneticilerinin dikkate almak zorunda oldukları raporlar ve bu raporların yatırım kararlarına etkisi

Barut, Necat;
Open Access Turkish
  • Published: 01 Jan 2021
  • Publisher: Maltepe Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
  • Country: Turkey
Abstract
İçinde bulunduğumuz yüzyıl başta sosyo ekonomik olmak üzere pek çok alanda toplumları derinden etkileyen gelişmelerin ciddi bir hızla yaşandığı dönemi ifade etmektedir. Bilim ve teknolojide meydana gelen baş döndürücü yeni gelişmeler, şirketler ve diğer kurumlar arasındaki rekabetin sınırlarını ciddi biçimde zorlamaktadır. Öyle ki bu durumun bir yansıması olarak girişimciler çok ciddi sermayelerle büyük projelerin altına girerek rekabet güçlerini arttırmaya çalışmaktadırlar. Küreselleşme olgusunun tetiklediği tüm bu gelişmeler sonucu, zaman ve coğrafi sınır kavramları eski anlamlarını yitirerek zorunlu olarak evrimleşmişlerdir. Şirketler bu büyük yatırım projele...
Subjects
free text keywords: Sermaye piyasası, Yatırım kararları
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue