research product . 2021

Covid-19 döneminde, gıda sektöründe faaliyet göstermekte olan bir şirkette yaşanan verimlilik kaybının incelenmesi

Kaya, Huzeyfe;
Open Access Turkish
  • Published: 01 Jan 2021
  • Publisher: Maltepe Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
  • Country: Turkey
Abstract
Bu çalışma, hazır tüketime uygun ambalajlı bir gıdanın, covid-19 virüs döneminde satış rakamlarındaki azalmayı bir önceki yıl ile kıyas edilerek yaşanan üretim verimlilik kaybının tanımlanmasını hedeflemektedir. Bu amaçla, 2019 un 2 inci ve 8 inci ayları arasındaki üretim satış miktarı ile 2020 nin 2 inci ve 8 inci ayları arasındaki üretim satış miktarı karşılaştırılmıştır. Daha sonra, gözlemlenen kaybın sebepleri covid-19 kapsamında yorumlanmıştır.
Subjects
free text keywords: Verimlilik, Gıda sektörü, Covid-19
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue