research product . 2021

Covid-19 pandemisinin tedarik zinciri yönetimi üzerindeki etkisi

Güleç, Osman;
Open Access Turkish
  • Published: 01 Jan 2021
  • Publisher: Maltepe Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
  • Country: Turkey
Abstract
Tedarik Zinciri Yönetimi, hammadde tedariğinden başlayıp; ürünün müşteriye ulaştırılmasına kadar ortaya çıkan tüm adımların kurallar dâhilinde yönetilmesidir. Müşteriye sunulan servis seviyesi, rekabet unsurlarının en temel bileşenlerindedir. Bu nedenle bu yönetimin sağlıklı olması önemlidir. Covid-19 Pandemisi, 2019 yılı Aralık Ayı’nda hayatımıza girmiş ve birçok “normal”imizi etkilemiştir. Burada etkilenen unsurlardan birisi de Tedarik Zinciri Yönetimidir. Projeye konu olan şirketin 2017 Ocak- 2020 Kasım döneminde Satış verisi kullanılarak değişim analiz edilmeye çalışılmış, özellikle 2020 içerisindeki Müşteri davranışlarındaki değişime paralel olarak Tedarik ...
Subjects
free text keywords: Covid-19, Tedarik zinciri, Tedarik zincir yönetimi, Yeni normal, Müşteri davranışları
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue