research product . 2021

Challenges of primary school directors with regard to distance education during the Covid-19 pandemic period

Çantaş, Cemre;
Open Access Turkish
  • Published: 01 Jan 2021
  • Publisher: Maltepe Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
  • Country: Turkey
Abstract
Bu çalışmanın genel amacı, COVID-19 kaynaklı olarak yaşanılan pandemi döneminde Türkiye’de uygulanan uzaktan eğitim sürecinde İstanbul Ataşehir ilçesindeki ilkokul yöneticilerinin yaşadıkları zorluklar ve çözüm önerilerine yönelik görüşlerini incelemektir. Çalışmanın modelinde olgubilim (fenomonoloji), veri toplama aracı olarak görüşme formu kullanılmıştır. Fenomen; somut, algılanabilir ve denenebilir olay ve nesne demektir. Bir nesne, olay ya da sürecin nesnel gerçekliğini vurgulayan bir ifadedir. Duyularla algılanabilen şeyler için kullanılır. Fenomenolojinin ele aldığı konu, algısal ve deneysel nesneler dünyası değil, nesnelerin özüdür. Fenomenoloji, birkaç k...
Subjects
free text keywords: COVID-19 dönemi, Uzaktan eğitim, İlkokul yöneticileri, COVID-19 era, Distance education, Primary school administrators
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue