Actions
  • shareshare
  • link
  • cite
  • add
add
Other research product . Other ORP type . 2021

İnsan hakları eylem plânı üzerine notlar

Open Access
Turkish
Published: 01 Jan 2021
Publisher: Maltepe Üniversitesi
Country: Turkey
Abstract
Hangi konuda olursa olsun bir eylem plânı, gerçekleştirilmesi istenen belirli amaçlara ve bu amaçların mevcut gerçeklik koşullarında nasıl gerçekleştirilebileceğine ilişkin hazırlanan bir pusuladır. Bunun için böyle bir plânın amaçlarının ve onları gerçekleştirmek için öngörülen yolların değerinin belirlenebilmesi, değer bilgisi gerektirdiği kadar, bunların doğru değerlendirmesinin nasıl yapılabileceğini bilmeyi de gerektiriyor; öyle ki kimilerinin şu ya da bu nedenden istemedikleri yapılmasın, istedikleri de yapılsın diye değil, bu plânın uygulanacağı “yerin” insanların temel hakları o koşullarda korunabilsin diye. Bu kısa yazıda, Mart ayı sonlarında ilân edilen İnsan Hakları Eylem Plânına böyle bir yaklaşımla bakarak, yalnızca ilk dört amacına bir göz atılacaktır.
Related Organizations
moresidebar