Actions
  • shareshare
  • link
  • cite
  • add
add
Other research product . Other ORP type . 2022

Çocuklarla felsefe yapmak

Çotuksöken, Betül; Poyraz, Hülya; Özçelik Demiral, Gamze; Kaya, Canan Cennet;
Open Access
Turkish
Published: 01 Jan 2022
Publisher: Maltepe Üniversitesi
Country: Turkey
Abstract

Dünyada, çocuklar için felsefe (p4c) pedagojisi olarak adlandırılan çalışma alanı, 1960’lı yılların sonunda Columbia Üniversitesi Felsefe Profesörü Matthew Lipman tarafından geliştirilen ve düşünme becerilerine odaklanan bir metodolojidir. Pedagojinin amacı, temelde dört düşünme becerisinin geliştirilmesidir. Bunlar eleştirel, yaratıcı, özenli ve işbirlikçi düşünmedir. Eleştirel düşünme, belirli ölçütler çerçevesinde, bağlantıların değerlendirmeye katıldığı, düşünme hatalarının ayıklandığı düşünme türüdür. Yaratıcı düşünme, hayal gücüyle desteklenen bir düşünme becerisidir. Özenli düşünme, hem bireyin kendi düşüncesine hem topluluk üyelerinin düşüncelerine yaklaşımının ölçüsünü belirleyen bir düşünme becerisidir. Bir topluluk üyesi olabilme, birlikte düşünme, birlikte fikir üretme çabası, işbirlikçi düşünme becerisidir...

Subjects

Çocuklar için felsefe, Felsefi danışmanlık, Felsefe

Related Organizations
moresidebar