research product . 2021

Sosyal adaletsizlik ve insan hakları

Saral, Ayten;
Open Access Turkish
  • Published: 01 Jan 2021
  • Publisher: Maltepe Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
  • Country: Turkey
Abstract
Bu çalışmanın amacı , insan hakları ilgisi bağlamında sosyal adaletsizliği ,çağcıl bir mesele olarak ele almak ; sosyal adaletin insan hakları ve insanın değeriyle ilişkisini göstermektir. Bu ilişkiyi gösterebilmek için , çalışmanın ilk bölümünde bazı filozofların düşüncesinden yararlanılarak , insanın neliği ve buna bağlı olarak insanın değeri temelinde insan haklarının ne olduğu anlatılmıştır. ikinci bölümde , sosyal adaletsizliğe insan hakları açısından bakılmış ve insan hakları ve sosyal adalet arasındaki ilgi adalet kavramı da söz konusu edilmek suretiyle irdelenmiştir. Üçüncü bölümde , ulusal ve uluslararası düzeyde sosyal adaletsizlik ,sosyal devlet ilkes...
Subjects
free text keywords: İnsanın değeri, İnsan hakları, Adalet, Sosyal adaletsizlik, Sosyal adalet, Sosyal devlet, Value of suman, Human rights, Justice, Social injustice, Social justice, Social goverment
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue