research product . 2020

Koronavirüsün iş hukukuna etkisi

Onar, Seda;
Open Access Turkish
  • Published: 01 Jan 2020
  • Publisher: Maltepe Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
  • Country: Turkey
Abstract
Tüm Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını, Dünya genelinde birçok ülkede ve ülkemizde de sosyal ve ekonomik hayatta bir takım olumsuzlukların yaşanmasına sebebiyet vermiştir. Koronavirüsün (Covid-19) sosyal ve ekonomik tahribatlara yol açması tüm Dünyada olduğu gibi ülkemizde de önlemler alınması ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Koronavirüs‟ün (Covid-19) sosyal ve ekonomik yaşamda meydana getirdiği olumsuzlukları engellemek amacıyla birçok düzenleme hayata geçirilmiştir. Ülkemizde, koronavirüs (Covid-19) salgınının ekonomik ve sosyal hayatta yol açtığı olumsuzlukları bertaraf etmek amacıyla , 7244 Sayılı Torba Kanun düzenlenmiştir. Koronavirüs ...
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue