research product . 2021

Hasta haklarının insan hakları bağlamında değerlendirilmesi

Bitirgiç, Salih;
Open Access Turkish
  • Published: 01 Jan 2021
  • Publisher: Maltepe Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
  • Country: Turkey
Abstract
İnsan hakları, insanın değeri bilgisinden türetilen, insanın onurunu ve bireylerin özgürlüklerini koruyan haklardır. İnsan hakları arasında yer alan yaşama hakkı sağlık hakkı, diğer temel insan haklarıyla bir arada korunabilir. Bu hakların birisinin korunmadığı yerde diğer insan haklarının korunmasının da risk altında olduğunu söylemek mümkündür. Yaşama hakkı ruhsal ve bedensel bütünlüğün tam bir iyi olma halinde sürdürülmesidir. Sağlık hakkı, sağlıklı olma ve hastalık halinde en yüksek sağlık standardına ulaşma hakkıdır. Temelini insan haklarından alan hasta hakları, sağlık hakkının sağlık hizmetleri alanına yansımasıdır. Hasta haklarının amacı, kişilerin ruhsa...
Subjects
free text keywords: İnsan, Hak, İnsan hakları, Yaşama hakkı, Sağlık hakkı, Hasta hakları, Etik, Özgürlük, Human, Right, Human rights, Right to life, Right to health, Patient rights, Ethics, Freedom
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue