Actions
  • shareshare
  • link
  • cite
  • add
add
Other research product . Other ORP type . 2022

Edebiyat ve sinema bağlamında öğretmenin ve öğrenmenin tadı

Doğan, Gürkan;
Open Access
Turkish
Published: 01 Jan 2022
Publisher: Maltepe Üniversitesi
Country: Turkey
Abstract

Bu çalışmanın temel amacı, okullardaki öğrenme ikliminin öğreten ve öğrenenler için daha güdüleyici, verimli ve keyifli bir niteliğe kavuşmasını sağlamak bakımından önemli sorumlulukları olan öğretmenlerin “öğrenme - öğretme - mutluluk” olguları arasındaki ilişkiler hakkındaki farkındalıklarının geliştirilmesini sağlamaktır. Bağlamından koparılmış bilgiyi kutsayan ve “duyguların dilden önce var olduğu” gerçeğini göz ardı eden eğitim modelleri ne yazık ki yaşamla ilişkilendirilmemiş öğrenme süreçlerinin yol açtığı eğitsel sorunları görünmez kılmaktadır. Böyle bir yaklaşımın doğal bir sonucu olarak, öğrenme sürecinin en önemli iki paydaşı olan öğrenci ve öğretmen arasındaki ‘sahicilik’ temelinde kurulması gereken ilişki sekteye uğrayabilmekte ve kalıcı öğrenmelerin gerçekleşmesi zorlaşmaktadır. Söz konusu çalışma; bu bağlamda, öyküleştirilmiş ve duygularla eklemlenmiş etkileşimli öğrenme süreçlerinin öğretmenlerin hayatındaki belirleyici rolünü farkındalık temelinde öne çıkarmayı amaçlamaktadır. Sözü edilen çalışma, 15 Ekim 2020 ile 11 Haziran 2021 tarihleri arasında, iki haftada bir kez olmak üzere ve her Perşembe günü, 90 dakikalık buluşmalar şeklinde, yedi öğretmenin katılımıyla yürütülmüştür. Bilindiği gibi, ‘eğitim’ ve ‘mutluluk’ kavramları arasındaki ilişkiler son yıllarda giderek daha çok ilgi görmektedir. İngiltere, İzlanda, Bali, Hindistan gibi ülkelerde ilköğretim yıllarında ‘mutluluk’ derslerinin genel müfredata eklenmiş olması önemli bir gerçeğe işaret etmektedir. Bu bağlamda, sınıftaki öğrenme ortamının öğrenmeyi kolaylaştırıcı ve zevkli bir biçimde oluşması durumunda; merak ve ilgi temelinde gerçekleşecek yeni öğrenmelerin daha kalıcı olmasını sağlamak kolaylaşacaktır...

Subjects

Edebiyat, Sinema, Öğretmen, İlişki odaklı öğrenme

Related Organizations
moresidebar