research product . 2021

Türkiye'de lojistik köyler ve gelişimi

Kaplan, Furkan;
Open Access Turkish
  • Published: 01 Jan 2021
  • Publisher: Maltepe Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
  • Country: Turkey
Abstract
Küreselleşen dünya da gelişen teknoloji ile birlikte ulusal ve uluslararası ticaret ortamı gün geçtikçe artmaktadır. Arttan müşteri ihtiyaçlarından dolayı lojistiğin önemi artmıştır. Lojistik; doğru ürünün, doğru miktarda, doğru biçimde, doğru zamanda ve doğru şekilde bulundurulmasını sağlar. Bu akışın entegre bir şekilde gerçekleşmesinde önemli bir faktör olan lojistik köyler burada devreye girmektedir. Lojistik köyler yer seçiminde dikkatli ve koordineli bir şekilde yapılması kombine taşımacılığına uygun bir yerde olması gerekmektedir. Taşımacılık kalitesin arttırılması, lojistik maliyetlerinin azalması, istenilen şekilde taşıma yapılabilmesi, hızlı ve güvenli...
Subjects
free text keywords: Lojistik, Köy
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue