Actions
  • shareshare
  • link
  • cite
  • add
add
Other research product . Other ORP type . 2014

Kars ve çevresi ortaçağ Ermeni kiliseleri yüzey araştırması

Sağır, Güner; Akgün, Rıza Gürler; Tan, Armağan;
Open Access
Turkish
Published: 01 Jan 2014
Publisher: İstanbul Üniversitesi
Country: Turkey
Abstract
Bugünkü Kars, Ortaçağ’da dönemin büyük imparatorluklarına bağlı olarak Doğu Anadolu’da varlıklarını sürdüren Ermeni krallığına bir dönem başkentlik yapmıştır. Bugünkü Kars sınırları içinde kalan Kilittaşı (Bagaran), Çetindurak (Şirakavan), Kars merkez ve 961’den itibaren Ani krallığın başkenti olmuştur.
Subjects

Kars, Ortaçağ, Ermeni kilisesi, Ermeni

Related Organizations
moresidebar