Actions
  • shareshare
  • link
  • cite
  • add
add
Other research product . Other ORP type . 2022

İyileştirici komünitenin oluşturulması: iletişim

Yüksek, Kaya;
Open Access
Turkish
Published: 01 Jan 2022
Publisher: Maltepe Üniversitesi
Country: Turkey
Abstract
‘Okuldayız: Üsküdar Projesi’, 2019 akademik yılında İstanbul’da okula devamsızlık oranının yüksek olduğu bir ortaokulda gerçekleştirilmiştir. Proje çalışmalarının etkili bir şekilde yürütülebilmesi için proje ekibi içindeki ve kurumlararası olan iletişim büyük önem taşımıştır. Proje ekibinin, hedef kitlenin ve proje paydaşlarının farklı kültürlere, disiplinlere ve bakış açılarına sahip bireylerden oluşması nedeniyle iletişim biçimlerinin bütüncül ve uyumlu bir şekilde ilerleyebilmesi gerekmiştir. Bu noktada açık ve yapıcı iletişim şekli benimsenmiştir. Proje çalışmaları içerisinde, düzenli olarak projede yer alan her faaliyet alanı kapsamında geri bildirimlerin alınmasına özen gösterilmiştir. Faaliyetlerde yer alan öğretim elemanları ve üniversite öğrencileri uygulama sırasında etkileşim içinde oldukları çalışma gruplarından aldıkları geri bildirimlere göre proje faaliyet alanın genişlemesi/büyümesi sağlanmıştır. Söz konusu geri bildirimler projenin dış paydaşlarına çözüm odaklı ve deneyime dayalı bir şekilde aktarılarak, hedef kitlenin ihtiyaçlarının ve uygulama sırasında oluşan önerilerin yapıcı bir şekilde ilgili birimlere ulaşması sağlanmaya çalışılmıştır. Proje faaliyetleri, basın bülteni, seminer, web sitesi, panel ve sosyal medya vb. mecralarında yazılı ve görüntülü tüm materyallerini çevrimiçi ortamda paylaşılabilmiş, bu sayede hedef kitle ile çift yönlü iletişim kurulmuştur. İç paydaşlarının da proje boyunca sadece hedef kitlenin ihtiyaçlarına yönelik geri bildirimleri değil, kendi ihtiyaçlarına yönelik görüşlerinin de düzenli olarak paylaşılabileceği alanların yaratılması hedeflenmiştir. Bu doğrultuda paylaşım grupları, süpervizyon grupları, eğitimler, etkinlikler ve toplantılar düzenlenmiştir. Söz konusu paylaşım ortalarında her bireyin düşüncelerinin aktif olan dinlenmesine önem verilmiş, çözüm odaklı bir dilin kullanılması teşvik edilmiştir. İç ve dış paydaşların kendilerini ifade edebilecekleri paylaşıma açık alanların oluşturulması ile işbirliği ağı genişletilmiş, paydaşların ortak hedefler ve strateji doğrultusunda ilişkileri odaklarına alarak iyileştirici kominitenin oluşturulması amaçlanmıştır.
Subjects

İletişim, İyileştirici komünite

Related Organizations
moresidebar