research product . 2021

İnovasyon ve pazarlama

Taranoğlu, Yelda;
Open Access Turkish
  • Published: 01 Jan 2021
  • Publisher: Maltepe Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
  • Country: Turkey
Abstract
Günümüzde yaşanmakta olan hızlı değişmeler ve teknolojik yenilikler şirketlerin rekabet şartlarını da etkilemektedir. Şirketlerin yaşamlarını sürdürebilmeleri için yaşanmakta olan hızlı değişimleri ve gelişimleri benimsemesi ve farkındalık oluşturmaları gerekmektedir. Bunu başarabilmenin en iyi yoluysa şirketlerin inovasyonu çalışmaların her alanında uygulamaları ile mümkün olabilmektedir. Fakat inovasyon her ne kadar şirketler adına önem arz ediyor olsa da inovasyonlu ürün iyi bir pazarlama stratejisiyle satışa çıkarılmadığı sürece pazar içerisinde karşılığını bulamaz ve amacına ulaşamaz.
Subjects
free text keywords: İnovasyon, Pazarlama, İnovasyon stratejileri, Innovation, Marketing, Innovation strategy
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue