research product . 2020

Effects of coronavirus pandemic on food supplement sector and the future of food supplements

Erdem, Gizem;
Open Access Turkish
  • Published: 01 Jan 2020
  • Publisher: Maltepe Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
  • Country: Turkey
Abstract
İnsanlık tarihi boyunca beslenme ve diyet, insan sağlığında önemli bir yere sahip olmuştur. Yetersiz besin alımı veya birkaç farklı hastalık nedeniyle insanlar vücutlarına yeterince vitamin veya mineral alamamaktadır. Bunun sonucunda, gıda takviyeleri ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Gıda takviyeleri, doğal yollardan alınamayan besinleri sağlamayı amaçlamaktadır. Bu durum, fonksiyonel gıda ve gıda takviyesi üreticileri için yeni fırsatlar yaratmıştır. COVID-19'un dünyanın dört bir yanındaki insanlar üzerinde yarattığı panikle birlikte, yeterli vitamin, mineral veya bağışıklık sistemini destekleyen her türlü besini almanın önemi nedeniyle gıda takviyesinin önemi artmış...
Subjects
Medical Subject Headings: digestive, oral, and skin physiology
free text keywords: Food supplement, Nutrition, Immune system, Immunity, Covid-19, Pandemic, Gıda takviyesi, Beslenme, Bağışıklık sistemi, Bağışıklık, Covid19, Pandemi
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue