Actions
  • shareshare
  • link
  • cite
  • add
add
Other research product . Other ORP type . 2020

Siber Güvenlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğü;
Open Access
Turkish
Published: 01 Jan 2020
Publisher: İstanbul Gelişim Üniversitesi / Istanbul Gelisim University
Country: Turkey
Abstract
Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Gelişim Üniversitesi Siber Güvenlik Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
8 Eylül 2020 SALI Resmî Gazete Sayı : 31238
Subjects

İstanbul Gelişim Üniversitesi, Siber Güvenlik Uygulama ve Araştırma Merkezi, Yönetmelikler

Related Organizations
moresidebar