Actions
  • shareshare
  • link
  • cite
  • add
add
Other research product . Other ORP type . 2020

Fase 1: horaris per a les sortides al carrer [cartell]

Open Access
Catalan; Valencian
Published: 22 May 2020
Publisher: Servei Català de la Salut
Abstract

Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV-2; Fase 1; Horaris; Sortides al carrer; Pràctica esportiva; Gent gran; Infants Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV-2; Fase 1; Horarios; Salidas a la calle; Práctica deportiva; Personas mayores; Niños Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV-2; Phase 1; Schedules; Outings to the street; Sports practice; Seniors; Children Cartell adreçat a la població que viu a municipis de més de 10.000 habitants i amb una densitat de població superior a 100 habitants per quilòmetre quadrat, dels horaris de les sortides al carrer durant la fase 1 de desconfinament per l'estat de pandèmia de coronavirus COVID-19. Cartel dirigido a la población que vive en municipios de más de 10.000 habitantes y con una densidad de población superior a 100 habitantes por kilómetro cuadrado, de los horarios de las salidas a la calle durante la fase 1 de desconfinamiento por el estado de pandemia de coronavirus COVID-19. Poster addressed to the population living in municipalities of more than 10,000 inhabitants and with a population density of more than 100 inhabitants per square kilometer, of the schedules of the outings to the street during phase 1 for the pandemic state of coronavirus COVID-19.

Subjects

Infeccions per coronavirus, Coronavirus - Prevenció, Persones grans, Infants, Espais lliures, :Infections::Virus Diseases::RNA Virus Infections::Nidovirales Infections::Coronaviridae Infections::Coronavirus Infections [DISEASES], :Persons::Age Groups::Adult::Aged [NAMED GROUPS], :Persons::Age Groups::Child [NAMED GROUPS], :Health Services Administration::Organization and Administration::Security Measures [HEALTH CARE], :Other subheadings::Other subheadings::/prevention & control [Other subheadings], :Infecciones::Virosis::Infecciones por Virus ARN::Infecciones por Nidovirales::Infecciones por Coronaviridae::Infecciones por Coronavirus [ENFERMEDADES], :Personas::Grupos de Edad::Adulto::Anciano [DENOMINACIONES DE GRUPOS], :Personas::Grupos de Edad::Niño [DENOMINACIONES DE GRUPOS], :Administración de los Servicios de Salud::Organización y Administración::Medidas de Seguridad [ATENCIÓN DE SALUD], :Otros calificadores::Otros calificadores::/prevención & control [Otros calificadores]

moresidebar