Actions
  • shareshare
  • link
  • cite
  • add
add
Other research product . Other ORP type . 2020

Coronavirus SARS-CoV-2: nota informativa en relació amb l’ús de la hidroxicloroquina en la COVID-19 [fullet]

Programa d'Harmonització Farmacoterapèutica;
Open Access
Catalan; Valencian
Published: 09 Apr 2020
Publisher: Servei Català de la Salut
Abstract
Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Hidroxicloroquina; Azitromicina; Tractament Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Hidroxicloroquina; Azitromicina; Tratamiento Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Hydroxychloroquine; Azithromycin; Treatment En aquest context i atesa la manca d’evidències d’eficàcia i els riscos potencials identificats de forma consistent en diferents fonts, actualment no es recomana la utilització sistemàtica d’hidroxicloroquina, amb o sense azitromicina, en el tractament de la infecció per SARS-CoV-2. Hi ha assaigs clínics en curs que permetran determinar si cal modificar aquesta recomanació en un futur.
Subjects

Coronavirus - Tractament, Infeccions per coronavirus, Medicaments - Assaigs clínics, :Heterocyclic Compounds::Heterocyclic Compounds, Fused-Ring::Heterocyclic Compounds, 2-Ring::Quinolines::Aminoquinolines::Chloroquine::Hydroxychloroquine [CHEMICALS AND DRUGS], :Other subheadings::Other subheadings::/drug therapy [Other subheadings], :Infections::Virus Diseases::RNA Virus Infections::Nidovirales Infections::Coronaviridae Infections::Coronavirus Infections [DISEASES], :Investigative Techniques::Epidemiologic Methods::Epidemiologic Study Characteristics::Clinical Studies as Topic::Clinical Trials as Topic [ANALYTICAL, DIAGNOSTIC AND THERAPEUTIC TECHNIQUES, AND EQUIPMENT], :Compuestos Heterocíclicos::Compuestos Heterocíclicos de Anillos Fusionados::Compuestos Heterocíclicos con 2 Anillos::Quinolinas::Aminoquinolinas::Cloroquina::Hidroxicloroquina [COMPUESTOS QUÍMICOS Y DROGAS], :Otros calificadores::Otros calificadores::/tratamiento farmacológico [Otros calificadores], :Infecciones::Virosis::Infecciones por Virus ARN::Infecciones por Nidovirales::Infecciones por Coronaviridae::Infecciones por Coronavirus [ENFERMEDADES], :Técnicas de Investigación::Métodos Epidemiológicos::Características de Estudios Epidemiológicos::Estudios Clínicos como Asunto::Ensayos Clínicos como Asunto [TÉCNICAS Y EQUIPOS ANALÍTICOS, DIAGNÓSTICOS Y TERAPÉUTICOS]

moresidebar