Actions
  • shareshare
  • link
  • cite
  • add
add
Other research product . Other ORP type . 2022

Quines intervencions psicològiques han mostrat beneficis en població de joves ofensors i les seves famílies? [cartell]

Open Access
Catalan; Valencian
Published: 01 May 2022
Publisher: Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya
Abstract

Intervencions psicològiques; Joves ofensors; Violència Intervenciones psicológicas; Jóvenes ofensores; Violencia Psychological interventions; Young offenders; Violence Aquest document presenta els resultats d’una revisió sistemàtica de la literatura que té com a objectiu avaluar l’impacte d’intervencions psicològiques en el marc de la violència física i sexual en població infantil i adolescent. S’hi presenten els resultats per a joves ofensors i les seves famílies.

Subjects

Violència juvenil, Teràpia de la conducta, Conducta operant - Avaluació, :Social Sciences::Criminology::Crime::Violence [ANTHROPOLOGY, EDUCATION, SOCIOLOGY, AND SOCIAL PHENOMENA], :Behavioral Disciplines and Activities::Psychotherapy::Behavior Therapy::Cognitive Behavioral Therapy [PSYCHIATRY AND PSYCHOLOGY], :Behavior and Behavior Mechanisms::Behavior::Adolescent Behavior [PSYCHIATRY AND PSYCHOLOGY], :ciencias sociales::criminología::crimen::violencia [ANTROPOLOGÍA, EDUCACIÓN, SOCIOLOGÍA Y FENÓMENOS SOCIALES], :disciplinas y actividades conductuales::psicoterapia::terapia conductista::terapia cognitivo-conductual [PSIQUIATRÍA Y PSICOLOGÍA], :conducta y mecanismos de la conducta::conducta::conducta adolescente [PSIQUIATRÍA Y PSICOLOGÍA]

moresidebar