Actions
  • shareshare
  • link
  • cite
  • add
add
Other research product . Other ORP type . 2022

Avaluació de l’impacte d’intervencions psicològiques en nens, nenes i adolescents que han patit violència sexual o física [cartell]

Open Access
Catalan; Valencian
Published: 01 May 2022
Publisher: Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya
Abstract

Intervencions psicològiques; Violència; Infància; Adolescència Intervenciones psicológicas; Violencia; Infancia; Adolescencia Psychological interventions; Violence; Childhood; Adolescence Aquest cartell és un resum de l'estudi basat en una revisió sistemàtica de la literatura científica que té per objectiu avaluar l’impacte d’una sèrie d’intervencions psicològiques dirigides a la població infanto-juvenil que ha viscut violència sexual i física i a les seves famílies en termes de beneficis i la seva seguretat clínica.

Subjects

Maltractament infantil, Adolescents - Maltractament, Teràpia cognitiva, :Behavioral Disciplines and Activities::Psychotherapy::Behavior Therapy::Cognitive Behavioral Therapy [PSYCHIATRY AND PSYCHOLOGY], :Social Sciences::Criminology::Crime::Violence::Domestic Violence::Child Abuse [ANTHROPOLOGY, EDUCATION, SOCIOLOGY, AND SOCIAL PHENOMENA], :Persons::Age Groups::Adolescent [NAMED GROUPS], :disciplinas y actividades conductuales::psicoterapia::terapia conductista::terapia cognitivo-conductual [PSIQUIATRÍA Y PSICOLOGÍA], :ciencias sociales::criminología::crimen::violencia::violencia doméstica::maltrato infantil [ANTROPOLOGÍA, EDUCACIÓN, SOCIOLOGÍA Y FENÓMENOS SOCIALES], :personas::Grupos de Edad::adolescente [DENOMINACIONES DE GRUPOS]

moresidebar