research product . 2015

Allium ursinum

Schulz, Herbert;
Open Access
  • Published: 01 Jan 2015
Abstract
В роботі проведено дослідження, спрямовані на забезпечення процесу збереження рослини Аllium ursinum, яка занесена до Червоної книги України, на прикладі Мезинського національного природного парку. Досліджено динаміку росту рослини протягом життєвого циклу, експериментальні дані використано для отримання залежності висоти рослин від часу. Розроблено алгоритм контролю якості процесу збереження рослин Allium ursinum.
Subjects
free text keywords: Diasammlung Herbert Schulz, Indonesia, якість процесу, збереження рослин, математична модель динаміки росту, алгоритм контролю, УДК 658.562: 58.084.2, качество процесса, сохранение растений, математическая модель динамики роста, алгоритм контроля, process quality, plant preservation, mathematical model of the growth dynamics, control algorithm, ddc:5, ddc:58, ddc:580
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue