Actions
  • shareshare
  • link
  • cite
  • add
add
Other research product . 2017

Sistem Pendayagunaan Wakaf Tunai Dalam Tinjauan Ilmu Fiqih

Muhammad Yusuf Siddik;
Open Access   Indonesian  
Published: 01 Jan 2017
Publisher: Koordinator Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta Wilayah I DKI Jakarta
Country: Indonesia
Abstract
Sistem Pendayagunaan Wakaf Tunai Dalam Tinjauan Ilmu Fiqih. Islam memberikan perhatian khusus terhadap ibadah-ibadah sosial, antara lain wakaf. Wakaf sangat dianjurkan, dan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat dan pahalanya terus mengalir kepada yang berwakaf, walau ia telah meniggal dunia. Di masa Rasulullah SAW wakaf masih dalam bentuk barang yang bertahan lama, seperti wakaf tanah, sumur, tempat ibadah dll, namun seiring perkembangan waktu, ulama' telah membolehkan wakaf tunai, dengan syarat, dana wakaf tersebut digunakan untuk program yang memberikan manfaat dalam waktu yang lama.
Subjects

Indonesia

Related Organizations
Download from
lock_open
Neliti
2017
Providers: Neliti