Actions
  • shareshare
  • link
  • cite
  • add
add
Other research product . Other ORP type . 2020

EMOTIONALLY FOCUSED FAMILY COUNSELING FOR COUPLES WHO HAVE PROBLEMS IN THEIR RELATIONSHIPS DURING COVID-19 PANDEMIC

Yıldız, Nadire Gülçin; Erdem, Fahrünnisa;
Open Access
Turkish
Published: 01 Jan 2020
Publisher: İstanbul Ticaret Üniversitesi
Country: Turkey
Abstract

12 Ekim, 2020 itibarı ile dünya çapında COVID-19 vaka sayısı 37,782,595; ölüm sayısı 1,081,800, Türkiye’de ise vaka sayısı 335,533; ölüm sayısı 8,837’dir (Worldometer, 2020). Çin’in Wuhan kentinde 2019 yılının sonlarında ortaya çıkarak dünyaya yayılan corona virüs sonucu yaşanan kısıtlama ve karantina süreçleri çift ilişkilerini ve aile dinamiklerini olumsuz yönde etkilemiştir. Çift ilişkileri açısından bu dönem değişime adaptasyon, belirsizlikleri tolere edebilme ve kısıtlamalara uyum sağlama yanında özellikle de duygu düzenleme, stres ve kaygı yönetimi gibi becerilerin etkili bir şekilde kullanımını gerektiren kritik bir dönem olmuştur. Olası krizlere karşı duyguları fark etme, tanımlama, normalleştirme ve dönüştürme gibi beceriler aşırı derecede önem taşımaktadır. Özellikle de ilişkilerinde sorun yaşayan çiftler arasında zorluklarla başa çıkmayı gerektiren bu süreçte duygu odaklı yaklaşım, ilişki bağlarını güçlendirerek dayanıklılığı artıran bir yaklaşım olmakla beraber ideal bir danışmanlık çerçevesi çizmektedir. Bu derlemede, COVID-19 döneminde, ilişkilerinde sorun yaşayan çiftlere yönelik duygu odaklı aile danışmanlığı görüşme süreci, ilke ve teknikleri konusunda literatür bilgisi sunulmaktadır. The number of COVID-19 reported cases by October 12, 2020 globally was 37,782,595 and in Turkey 335,533, while deaths were 1,081,800 world-wide and 8,837 people in Turkey (Worldometer, 2020). When the virus outbreak started to spread the world from Wuhan, China later in 2019, it appeared that social restriction and quarantine periods influenced couples’ relationships and family dynamics. For couples, relationship this period is characterized as requiring adaption to new changes, toleration of ambiguities and restrictions where couples need to have the skills managing emotion regulation, stress and anxiety. Skills like recognizing, defining and normalizing emotions when faced crisis became very important. Especially couples who experience hardship in their relationships during COVID-19 period emotionally focused approaches would strengthen couples’ relationships and increase their resilience as it offers ideal counseling framework. In this literature review, authors provide framework for counseling processes, principles and techniques regarding couples who experience hardship in their relationships during COVID-19 period, using emotionally-focused approaches to family counseling.

Subjects

COVID-19, Kaygı, Stres, Sosyal Destek, Duygu Odaklı Yaklaşım, Aile Danışmanlığı, Anxiety, Stress, Social Support, Emotionally Focused Approach, Family Counseling

70 references, page 1 of 7

1. Adım: Terapötik işbirliği oluşturarak bağlanma çabası içinde çatışmayı betimlemek.

2. Adım: Olumsuz etkileşim döngüsünü tanımlamak.

3. Onaylanmayan duygulara ve altta yatan etkileşimsel pozisyonlara ulaşmak.

4. Adım: Ortak düşman olma döngüsüyle birlikte olumsuz döngü ve bağlanma ihtiyaçları açısından problemi yeniden tanımlamak.

5. Adım: Benliğin çeşitli yönlerini ve reddedilmiş bağlanma ihtiyaçlarını tanımlamayı ilişkisel etkileşimlerin içerisine entegre ederek desteklemek.

6. Adım: Yeni etkileşim dizileri boyunca partnerin deneyimlerini kabul etmeyi desteklemek.

7. Adım: Duygusal bağlılık ve bağlanmayı güçlendirirken ihtiyaç ve isteklerin doğrudan ifadesini de cesaretlendirmek.

8. Adım: Eski sorunlara yeni çözümler getirmek.

9. Adım: Yeni durumlarla yeni bağlanma döngülerini birleştirmek.

Akan, Ş. (2014). Obsesif kompulsif bozukluk ve depresyon tanısı alan kişilerde duygu düzenleme süreçlerinin Gross'un süreç modeline göre incelenmesi (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

moresidebar