Actions
  • shareshare
  • link
  • cite
  • add
add
Other research product . 2022

Technical quality factors in wind farm underground power distribution systems

Kautonen, Konsta;
Open Access
Finnish
Published: 01 Jan 2022
Country: Finland
Abstract

Suomen ennennäkemätön tuulivoiman räjähdysmäinen kysynnän kasvu ja Pohjoismaisen sähköverkon siirtyminen uusiutuvaan energiaan luovat valtavan paineen rakennusteollisuuden suorituskyvylle. Suomi on keskeisessä osassa Pohjoismaista energiayhteistyötä ja sen tulee suoriutua sähkönsiirtojärjestelmän tehokkaasta, mutta kestävästä rakentamisesta. Tässä diplomityössä tutkittiin tuulivoima-alan maakaapeliverkon teknistä laatua ohjaavia tekijöitä. Ongelmana olivat sähkötöiden teknistä laatua ohjaavat epäselkeät laatuvaatimukset ja vastuukysymykset. Aiheesta laadittiin kirjallisuuskatsaus sähkötöitä käsitteleviin standardeihin ja alan de-facto teoksiin. Tuulivoimarakentamisen laatutilanteen havaitsemiseksi laadittiin alan sidosryhmille induktiivinen poikittaistutkimuksen mukainen kysely. Tulokset osoittavat tuulipuistoissa ilmenneen sähköverkkoon liittyviä ongelmia vuosien 2020–2022 välisenä aikana, joiden taloudelliset seuraukset ovat suurimmassa osassa tapauksista siirtyneet omistajalle. Työssä havaittiin myös ristiriita riittävän ammattitaidon varmistamisen vastuukysymyksessä, joka luo riskin kansallisen huoltovarmuuden toteutumiselle. Eduskunnalta ja Energiavirastolta pyydettiin selvennys asiaan liittyen. Finland's unprecedented explosive growth in demand for wind power and the transition of the Nordic electricity grid to renewable energy create enormous pressure on the performance of the construction industry. Finland is a central part of Nordic energy cooperation and must perform the efficient but sustainable construction of the electricity distribution system. In this diploma thesis, the factors that control the technical quality of the underground cable network in the wind power industry were investigated. The problem was the unclear quality requirements and responsibility issues governing the technical quality of the electrical work. A literature review of standards dealing with electrical work and de-facto works in the field was prepared on the topic. In order to detect the quality situation in the wind power sector, an inductive cross-sectional survey was prepared for the stakeholders of the wind power sector. The results show problems related to the electricity grid that occurred in the wind farms between 2020 and 2022, the financial consequences of which in most cases have been passed on to the owner. The work also found a contradiction in the issue of responsibility for ensuring sufficient professional skills, which creates a risk for the realization of national security of supply. The Finnish Parliament and the Energy Agency were contacted regarding the matter.

Subjects

tuulipuisto, sähkötöiden johtajuus, tekninen laatu, wind farm, electrical work supervisor, technical quality, fi=Energia|en=Energy|, fi=Kestävä kehitys|en=Sustainable development|, fi=Tekniikka|en=Technology|, fi=School of Energy Systems, Sähkötekniikka|en=School of Energy Systems, Electrical Engineering|

Related Organizations
Download from
lock_open
LUTPub
2022
Providers: LUTPub
moresidebar