Actions
  • shareshare
  • link
  • cite
  • add
add
Other research product . 2022

Moisture separator reheater and auxiliary condensate system analysis in Loviisa power plant

Stenström, Patrick;
Open Access
Finnish
Published: 01 Jan 2022
Country: Finland
Abstract

Tässä työssä tarkastellaan lauhtumattomien kaasujen kehittymistä ja niiden aiheuttamia ongelmia Loviisan voimalaitoksen sekundääripiirissä. Työssä esitellään Loviisan voimalaitos, sekä käydään läpi kaikki tähän työhön liittyvät prosessijärjestelmät, sekä selvitetään niiden toimintaa siltä osin kuin tämän työn laajuudessa on tarpeellista. Työn pääpaino on lauhtumattomien kaasujen aiheuttama lämmönsiirron heikkeneminen välitulistimissa. Työssä on tutkittu useita eri keinoja poistaa lauhtumattomia kaasuja välitulistimista, tehty parannusehdotuksia laitoksen järjestelmiin, sekä niiden käyttötapoihin, millä tavoin lauhtumattomia kaasuja voitaisiin poistaa tehokkaammin välitulistimista. Laitoksen järjestelmiin on tehty työhön liittyvien tutkimuksien pohjalta muutoksia, joiden avulla lauhtumattomia kaasuja on pystytty poistamaan merkittävästi tehokkaammin kuin aiemmin. This master´s thesis examines the development of non-condensable gases and the problems they have caused in the secondary circuit of the Loviisa power plant. The work introduces the Loviisa power plant, reviews all the process systems related to this work, and explains their operation to the extent necessary for the scope of this work. The main focus of the thesis is the reduction of heat transfer in moisture separator reheaters caused by non-condensable gases. In this master´s thesis has investigated several different ways to remove non-condensable gases from intermediate superheaters, and made suggestions for improvements to the plant's systems to remove non-condensable gases more efficiently moisture separator reheaters During this work, changes were made to the plant's systems already on the basis of studies related to this work, which have made it possible to remove non-condensable gases significantly more efficiently than before.

Subjects

välitulistin, lauhtumaton kaasu, lauhde, reheater, non-condensable gas, condensate, fi=Energia|en=Energy|, fi=School of Energy Systems, Energiatekniikka|en=School of Energy Systems, Energy Technology|

Related Organizations
Download from
lock_open
LUTPub
2022
Providers: LUTPub
moresidebar